28.06.2022

  • Καμία διαφορετικότητα, κανένα ιδιαίτερό τους χαρακτηριστικό δεν θα πρέπει να αποτελεί δικαιολογία ή τροχοπέδη για να απομακρύνονται από το σχολείο και να περιθωριοποιούνται σε ειδικά πλαίσια εκπαίδευσης.

  • Κι εδώ αρχίζει το όλο ζήτημα να πολυπλοκοποιείται αφού πολλοί ταυτίζουν τη Μη Διάκριση με την ίδια μεταχείριση.

  • Τίποτα δεν είναι μαύρο άσπρο αφού κάθε περίπτωση πρέπει και οφείλουμε να την αντιμετωπίζουμε ξεχωριστά αναλόγως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της.

  • Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τίθεται σε αμφισβήτηση το αναπαλλοτρίωτο δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να ανήκουν στο γενικό πλαίσιο εκπαίδευσης αλλά ο τρόπος και τα μέσα με τα οποία θα γίνει αυτό εφικτό.

31/03/19 20:59

Περί Ενιαίας Εκπαίδευσης το ανάγνωσμα

ΤΗΣ ΡΑΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ* Πού πρέπει να φοιτούν τα παιδιά με αναπηρίες; Ποιος θα έχει τον τελικό και τελευταίο λόγο για το πλαίσιο φοίτησής τους (ειδική μονάδα ή γενική τάξη, γονείς ή κράτος); Τι είδους παροχές ή στήριξη δικαιούνται; Ερωτήματα και προβληματισμοί που αναδύθηκαν...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook