29.02.2020

  • Ελπίζουμε ότι ο νεοσύστατος Μηχανισμός θα μας δώσει ακριβώς αυτό, αναφέρει η ανακοίνωση.

  • Πρέπει να έχουμε την ευκαιρία να αξιολογούμε το έργο των κρατικών φορέων.

  • Με μεγάλη ικανοποίηση παρατηρούμε πως οι επαναλαμβανόμενες πιέσεις μας σε σχέση με την εν λόγω ανάγκη επέφεραν αποτέλεσμα καθώς στις 6 Μαΐου 2018 κατατέθηκε στη Βουλή σχετικό νομοσχέδιο, καταλήγει.

01/06/19 12:52

Παιδοβουλή: θέλει ρόλο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Παιδιά

Διευκρινίζει πως  ο ρόλος που διεκδικεί επί του θέματος είναι συμβουλευτικός στην υλοποίηση του Σχεδίου, με το Κράτος να υποχρεούται να ενημερώνει τόσο την Παιδοβουλή όσο και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που ασχολούνται με θέματα Δικαιωμάτων του Παιδιού για την πρόοδο της...

rikNews ·

Παιδοβουλή: θέλει ρόλο στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Παιδιά

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook