27.05.2022

  • Τα μέτρα αυτά είναι θεμελιώδη για την επίτευξη των Στόχων της Αειφόρου Ανάπτυξης του 2030 και την πραγμάτωση του οράματος του 2050 για την Βιοποικιλότητα Ζώντας σε Αρμονία με τη Φύση, είπε.

  • Στην μαγνητοσκοπημένη ομιλία του ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων αιτίων της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του οικοσυστήματος.

  • Ανέφερε πως η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ήδη υιοθετήσει μια Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και Στρατηγική Μετριασμού της Κλιματικής Αλλαγής.

  • Αναφέρθηκε επίσης στη θέσπιση της Στρατηγικής για τη Κυκλική Οικονομία ενώ είπε ότι ταυτόχρονα γίνονται πολλές εκστρατείες εκπαίδευσης και ενημέρωσης που εστιάζονται στη βιοποικιλότητα και στα πρότυπα κατανάλωσης.

01/10/20 13:49

Παρέμβαση του Υπουργού Γεωργίας στη Σύνοδο Κορυφής του ΟΗΕ για τη Βιοποικιλότητα

Στην μαγνητοσκοπημένη ομιλία του ο Υπουργός Γεωργίας αναφέρθηκε την αναγκαιότητα λήψης άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση των άμεσων και έμμεσων αιτίων της απώλειας της βιοποικιλότητας και της υποβάθμισης του οικοσυστήματος. Τα μέτρα αυτά είναι θεμελιώδη για την επίτευξη...

rikNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook