17.11.2019

  • Υλοποίηση αλλαγών και εργασιών που να συνάδουν με την κατηγορία και τάξη της επιχείρησης και να συνάδει με το ευρύτερο δομημένο και φυσικό περιβάλλον.

  • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση, μαζί με τα απαραίτητα έντυπα.

08/08/19 12:29

Παράταση Σχεδίου Επιχορήγησης για Κέντρα Αναψυχής

Όπως αναφέρεται, δικαιούχοι του Σχεδίου είναι οι επιχειρηματίες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, Κέντρων Αναψυχής που λειτουργούν αυτοτελώς και αποδεδειγμένα κατά τα 3 τελευταία χρόνια, για περίοδο πέραν των 8 μηνών κάθε χρόνο και που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν/αναβαθμίσουν/ εκσυγχρονίσουν...

rikNews ·

Παράταση Σχεδίου Επιχορήγησης για Κέντρα Αναψυχής

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook