19.08.2019

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα Μοριακή Βιολογία, στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών.

  • Για όλες τις βαθμίδες απαιτείται διδακτορικό δίπλωμα από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

  • Στην περίπτωση εκλογής υποψηφίου ο οποίος δεν γνωρίζει επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, θα είναι ευθύνη του προσληφθέντα καθώς και του Τμήματος στο οποίο υπάγεται να μάθει την Ελληνική γλώσσα σε διάστημα τριών ετών.

  • Για την πιο πάνω θέση θεωρείται απαραίτητη η καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

24/03/19 19:04

Πανεπ. Κύπρου: Προκήρυξη θέσης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία»

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία», στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών. Για τη θέση απαιτείται αναγνωρισμένος Διδακτορικός Τίτλος σε περιοχή των Μοριακών Επιστημών της Ζωής με έμφαση...

υγείαnews ·

Πανεπ. Κύπρου: Προκήρυξη θέσης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία»

υγείαnews

Πανεπ. Κύπρου: Προκήρυξη θέσης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία»

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία», στο Τμήμα Βιολογικών Επιστημών. Για τη θέση απαιτείται αναγνωρισμένος Διδακτορικός Τίτλος σε περιοχή των Μοριακών Επιστημών της Ζωής με έμφαση...

ΠαιδείαNews ·

Πανεπ. Κύπρου: Προκήρυξη θέσης Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, στην ειδικότητα «Μοριακή Βιολογία»

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook