15.07.2020

  • : Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πολύ καλή γνώση της κυπριακής οικονομίας αποτελεί πλεονέκτημα.

  • Το μηνιαίο κόστος εργοδότησης καθορίζεται στα €1.500- ΑΑ ι Πανεπιστήμιο Κύπρου JL I Κένιρο Οικονομικών Ερευνών €2.700 αναλόγως προσόντων και εμπειρίας.

  • Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου.

  • ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες.

16/03/19 11:10

Πανεπ. Κυπρου: Κενή θέση Επιστήμονα Έρευνας στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ: Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πολύ καλή γνώση της κυπριακής οικονομίας αποτελεί πλεονέκτημα. ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης...

ΠαιδείαNews ·

Πανεπ. Κυπρου: Κενή θέση Επιστήμονα Έρευνας στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook