06.07.2020

  • Επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν μέχρι ένα άτομο θα επιδοτηθούν με χίλια-διακόσια-πενήντα ευρώ.

  • Όσες απασχολούν από δύο έως 5 άτομα, θα λάβουν εφάπαξ χορηγία τριών χιλιάδων ευρώ.

  • Τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια θα διατεθούν για το πρόγραμμα επιδότησης 50 χιλιάδων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων.

  • Από 6 ως 9 άτομα προσωπικό, θα λάβουν τέσσερις χιλιάδες και από 10 ως 50 άτομα έξι χιλιάδες ευρώ.

05/06/20 18:19

Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο ο 2ος συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2020

Τα 120 εκατομμύρια αφορούν την επιδότηση 190 χιλιάδων εργαζομένων για την περίοδο από τις δέκα-τρεις Μαϊου έως τις 12 Ιουνίου. Τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια θα διατεθούν για το πρόγραμμα επιδότησης 50 χιλιάδων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων. Επιχειρήσεις...

rikNews ·

Ομόφωνα ψηφίστηκε σε νόμο ο 2ος συμπληρωματικός προϋπολογισμός του 2020

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook