06.06.2020

  • Το Σχέδιο αφορά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή τις ενώσεις αυτών που έχουν συμβληθεί με τον ΟΑΥ για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας ως ΠΙ για παιδιά (Παιδίατροι) ή ΠΙ για ενήλικες.

  • Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από την 17ηΑπριλίου 2019 μέχρι και την 1ηΙουνίου 2019 ή μέχρι να εξαντληθεί ο προϋπολογισμός του Σχεδίου (όποιο συμβεί νωρίτερα).

  • Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης ανέρχεται στις δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (€15.000) ανά ΠΙ και ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανέρχεται στα τρία εκατομμύρια ευρώ (€3.000.000).

  • Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Κέντρο Εξυπηρέτησης για το ΓεΣΥ στο τηλέφωνο 17000 (δωρεάν κλήση) ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηinfo@gesy.org.cy.

16/04/19 17:05

ΟΑΥ: Σχέδιο παροχής κινήτρων για συστέγαση Προσωπικών Ιατρών του ιδιωτικού τομέα στo ΓεΣΥ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ανακοινώνει την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου «Παροχή κινήτρων για συστέγαση Προσωπικών Ιατρών (ΠΙ) του ιδιωτικού τομέα στo πλαίσιo της λειτουργίας του Γενικού Συστήματος Υγείας»....

υγείαnews ·

ΟΑΥ: Σχέδιο παροχής κινήτρων για συστέγαση Προσωπικών Ιατρών του ιδιωτικού τομέα στo ΓεΣΥ

υγείαnews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook