04.12.2020

    Το διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έχει ως εξής:   «Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 3 Σεπτεμβρίου 2020, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα: Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 48) του 2020. Καθορισμός μέτρων με σκοπό την παρεμπόδιση της εξάπλωσης της ασθένειας του κορωνοϊού-   COVID-19. 2. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την...
22/10/20 21:07

Ο Υπ. Υγείας εξέδωσε διάταγμα για τα νέα περιοριστικά μέτρα

Το διάταγμα που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας έχει ως εξής:   «Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση...

rikNews ·

Ο Υπ. Υγείας εξέδωσε διάταγμα για τα νέα περιοριστικά μέτρα

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook