19.01.2022

  • Σε γραπτή ανακοίνωση της εταιρείας Λατομεία Λατούρος Ltd, αναφέρεται ότι βάσει των Ευρωπαϊκών κανονισμών και της κυπριακής νομοθεσίας είναι αναγκαία η μείωση των αποβλήτων, τα οποία καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής.

  • Η εταιρεία Λατομεία Λατούρος Λτδ με τη θυγατρική εταιρεία Recycling Point - Latouros & Xenis Bros Ltd θα δημιουργήσουν Μονάδα Ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ. στη Λευκωσία, με άδεια διαχείρισης αποβλήτων πράσινων και ογκωδών αποβλήτων.

  • Προστίθεται ότι ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα αποβλήτων στην κυπριακή αγορά είναι τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) και επιβάλλεται η ορθολογιστική διαχείρισή τους.

  • Για επίτευξη του στόχου αυτού και μετά το κλείσιμο των χωματερών, όπως του Κοτσιάτη, είναι αναγκαία η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση, η ανακύκλωση και ανάκτηση ενέργειας από τα μη ανακυκλώσιμα απόβλητα.

21/07/20 12:18

Μονάδα Ανακύκλωσης για Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δημιουργείται στη Λευκωσία

Σε γραπτή ανακοίνωση της εταιρείας Λατομεία Λατούρος Ltd, αναφέρεται ότι «βάσει των Ευρωπαϊκών κανονισμών και της κυπριακής νομοθεσίας είναι αναγκαία η μείωση των αποβλήτων, τα οποία καταλήγουν σε χώρους υγειονομικής ταφής. Για επίτευξη του στόχου αυτού και μετά το κλείσιμο...

rikNews ·

Μονάδα Ανακύκλωσης για Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων, δημιουργείται στη Λευκωσία

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook