10.04.2020

  • Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αποφασίστηκε η παροχή, αμέσως, πρόσθετης ρευστότητας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ευρωσυστήματος, με ευνοϊκούς όρους.

  • Διευκρινίζεται ότι στόχο του συγκεκριμένου μέτρου είναι η παραχώρηση τραπεζικών διευκολύνσεων, κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

  • Η Κεντρική Τράπεζα, επισημαίνει παράλληλα, ότι πέραν των μέτρων που εξήγγειλε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, επεξεργάζεται και η ίδια πρόσθετα μέτρα.

  • Αποφασίστηκε, επίσης, η προσωρινή επέκταση των μέτρων ποσοτικής χαλάρωσης, προκειμένου να διατηρηθούν οι ευνοϊκές συνθήκες ρευστότητας.

16/03/20 16:44

Μέτρα για στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ΕΚΤ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, αποφασίστηκε η παροχή, αμέσως, πρόσθετης ρευστότητας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ευρωσυστήματος, με ευνοϊκούς όρους. Διευκρινίζεται ότι στόχο του συγκεκριμένου μέτρου είναι η παραχώρηση τραπεζικών διευκολύνσεων,...

rikNews ·

Μέτρα για στήριξη χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων από ΕΚΤ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook