20.01.2020

  • Επισυνάπτεται το πρόγραμμα καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν στο Συνέδριο.

  • Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στον χώρο, δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουνμόνοΔιευθυντές ή Διευθύντριες δημοτικών σχολείων, ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων.

  • Ο ονομαστικός κατάλογος των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου την Τετάρτη, 3 Απριλίου 2019.

  • Επίσης, οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο θα πρέπει, κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής τους, να δηλώσουν παράλληλα, κατά πόσο θα χρειαστούν εξοπλισμό μετάφρασης.

19/03/19 18:09

ΚΘ΄ Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα καθώς και επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν στο Συνέδριο. Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων στον χώρο, δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν μόνο Διευθυντές ή Διευθύντριες δημοτικών σχολείων, ειδικών σχολείων και νηπιαγωγείων. Οι Διευθυντές/...

ΠαιδείαNews ·

ΚΘ΄ Παγκύπριο Εκπαιδευτικό Συνέδριο Διευθυντών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook