19.06.2019

  • Το ΚΣτ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από14/1/19 μέχρι 19/4/19.

  • [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα] Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίσουν στο σχολείο το βιογραφικό τους σημείωμα μέχρι τις 10/1/19 στο e-mail/fax: dim-lemesos26-lem@schools.ac.cy / 25692805.

  • Η αντιμισθία του Σχολικού Συνεργάτη καθορίζεται στα 5 (πέντε) ευρώ για κάθε διδακτική περίοδο (1 διδακτική περίοδος = 40').

  • Η εργοδότηση θα ακολουθεί τους όρους εντολής του σχετικού συμβολαίου αγοράς υπηρεσιών και θα πραγματοποιηθεί για τέσσερις διδακτικές περιόδους ημερησίως.

07/01/19 17:00

ΚΣτ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

Το ΚΣτ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού προκηρύσσει θέση για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη για παροχή βοηθητικού παιδαγωγικού έργου για την περίοδο από14/1/19 μέχρι 19/4/19. Απαιτούμενα προσόντα: Πτυχίο Παιδαγωγικών ή συναφούς κλάδου. [Επιπρόσθετα προσόντα θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα]...

ΠαιδείαNews ·

ΚΣτ’ Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού: Προκήρυξη θέσης για πρόσληψη Σχολικού Συνεργάτη

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook