27.01.2021

  • Η παραπάνω εκτίμηση έγινε με βάση την έκθεση Μηχανισμού Ειδοποίησης 2021 προς το Συμβούλιο, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.

  • Οι σχετικές συστάσεις που εκδόθηκαν το 2019 και το 2020 σχετίζονται ευρέως με τις δημοσιονομικές-διαρθρωτικές πολιτικές, το χρέος του ιδιωτικού τομέα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και το επιχειρηματικό περιβάλλον.

  • Συνολικά, η Κομισιόν θεωρεί σκόπιμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον εντοπισμό υπερβολικής ανισορροπίας τον Φεβρουάριο, να εξετάσει περαιτέρω την επιμονή των μακροοικονομικών κινδύνων και να παρακολουθήσει την πρόοδο στην άρση των υπερβολικών ανισορροπιών.

  • Η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί σημαντικά ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19, από 3,1% το 2019 σε -6,2% το 2020.

18/11/20 13:42

Κομισιόν: Η Κύπρος συνεχίζει και αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες

Η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Κύπρος συνεχίζει και αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες, ιδίως με πολύ υψηλό ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων που επιβαρύνουν τον χρηματοπιστωτικό τομέα, το υψηλό χρέος του ιδιωτικού τομέα, το δημόσιο και το...

rikNews ·

Κομισιόν: Η Κύπρος συνεχίζει και αντιμετωπίζει υπερβολικές μακροοικονομικές ανισορροπίες

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook