04.08.2020

    Προς την Κύπρο, πέραν της προσοχής στα δημόσια οικονομικά, συνιστάται προσοχή στη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας και κινήσεις σε σχέση με την αγορά εργασίας. Οι συστάσεις ανά χώρα απευθύνονται στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για να μειώσουν περαιτέρω τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προτείνονται, επίσης, περαιτέρω ενέργειες στη Βουλγαρία και την Κύπρο για την ενίσχυση της εποπτείας των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών τομέων. Συγκεκριμένα, η Κομισιόν παρουσίασε σήμερα τις συστάσεις ανά χώρα για το 2019 (CSR), δίνοντας κατευθύνσεις οικονομικής πολιτικής σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ για τους επόμενους 12 έως 18 μήνες. Η Κομισιόν συνιστά επίσης να περατωθεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ισπανία και να εκδοθούν ορισμένα έγγραφα στο πλαίσιο του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Υπενθυμίζεται...
05/06/19 14:52

Κομισιόν: Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αδυναμίες στην ΚΔ

Προς την Κύπρο, πέραν της προσοχής στα δημόσια οικονομικά, συνιστάται προσοχή στη μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας και κινήσεις σε σχέση με την αγορά εργασίας. Οι συστάσεις ανά χώρα απευθύνονται στη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για να...

rikNews ·

Κομισιόν: Εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές αδυναμίες στην ΚΔ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook