29.05.2022

  • Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή της δυνατότητας στην Ευρώπη να εκπληρώσει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

  • Τέλος το νέο σύστημα εξαρτά την αποζημίωση από πρόσθετες προσπάθειες απαλλαγής από τον άνθρακα από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, όπως η συμμόρφωση με τις συστάσεις του ελέγχου ενεργειακής απόδοσης.

  • Σε αυτό το πλαίσιο, οι αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές του ETS στοχεύουν σε βοήθεια μόνο προς τομείς που διατρέχουν κίνδυνο διαρροής άνθρακα λόγω του υψηλού κόστους έμμεσων εκπομπών και της ισχυρής έκθεσής τους στο διεθνές εμπόριο.

  • Με βάση μια αντικειμενική μεθοδολογία, 10 τομείς και 20 υποτομείς είναι επιλέξιμοι (σε ​​σύγκριση με 14 τομείς και 7 υποτομείς βάσει των προηγούμενων κατευθυντήριων γραμμών).

21/09/20 14:27

Koμισιόν:Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα εμπορίας εκπομπών ΕΕ

Σύμφωνα με την Κομισιόν, ο έλεγχος των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην παροχή της δυνατότητας στην Ευρώπη να εκπληρώσει τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας. Οι κατευθυντήριες γραμμές του ETS στοχεύουν στη μείωση του κινδύνου "διαρροής...

rikNews ·

Koμισιόν:Αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για το σύστημα εμπορίας εκπομπών ΕΕ

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook