17.10.2019

  • Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.9% αναπροσαρμοσμένος (proforma) για το Helix (13.4% μη αναπροσαρμοσμένος), ενώ ο συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας 17.9% αναπροσαρμοσμένος για το Helix (16.2% μη αναπροσαρμοσμένος).

  • Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €95 εκατομμύρια, ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2019 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου.

  • Τα αποτελέσματά αυτό το τρίμηνο, σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας Τζον Πάτρικ Χούρικαν, αντικατοπτρίζουν την συνεχόμενη πρόοδο ως προς την επίτευξη του κύριου στόχου μας για βελτίωση του ισολογισμού.

  • Η Διεύθυνση της Τράπεζας αναφέρει πως διερευνά ενεργά στρατηγικές για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, περιλαμβανομένων περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων.

18/05/19 11:17

Κέρδη €95 εκ. μετά τη φορολογία ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου

Κέρδη μετά τη φορολογία ύψους €95 εκατομμύρια, ανακοίνωσε για το πρώτο τρίμηνο του 2019 το Συγκρότημα της Τράπεζας Κύπρου. Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 14.9% αναπροσαρμοσμένος (proforma) για το Helix (13.4% μη αναπροσαρμοσμένος), ενώ ο συνολικός...

Newsbomb ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook