15.07.2020

  • Οι Ειδικοί Επιστήμονες Έρευνας χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ή/και χορηγίες του Κέντρου Οικονομικών Ερευνών.

  • : Τα καθήκοντα και ευθύνες του Ειδικού Επιστήμονα αποτελούν: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πολύ καλή γνώση της κυπριακής οικονομίας αποτελεί πλεονέκτημα.

  • Από το ποσό αυτό θα αφαιρούνται εισφορές εργοδότη και εργοδοτούμενου.

  • ΟΡΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο για περίοδο 6 μηνών μεδυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες.

14/03/19 12:28

Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου: Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας

ΤΙΤΛΟΣ: Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας (PhD) ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ: Μία (1) ή Δύο (2) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Σύμβαση (συμβόλαιο για 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι 36 μήνες) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου...

ΠαιδείαNews ·

Κέντρο Οικονομικών Ερευνών Πανεπιστημίου Κύπρου: Κενή θέση Ειδικού Επιστήμονα Έρευνας

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook