12.07.2020

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

  • (3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας.

  • Γ. Και για τα δύο Α και Β- (3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

  • Β. Για Προαγωγή: (1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω.

  • Κατάλογος των Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

29/03/19 15:23

Κενή θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής Τμήματος στην ειδικότητα της Χειρουργικής Παίδων

(3) Δωδεκαετής τουλάχιστον πείρα στην ειδικότητα που καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, περιλαμβανομένου του χρόνου εκπαίδευσης για απόκτηση του διπλώματος ή τίτλου ειδικότητας. Β. Για Προαγωγή: (1) Τα ίδια προσόντα όπως το (1) και (2) του Α πιο πάνω. (2)  (α)...

υγείαnews ·

Κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Βοηθού Διευθυντή Κλινικής/Τμήματος, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, στην ειδικότητα της Γενικής Χειρουργικής.(Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α15(ii):...

υγείαnews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook