25.05.2022

  • Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, καταξιωμένο ως ένα από τα καλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα διοίκησης στην ευρύτερη περιοχή, έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές.

  • Το Πρόγραμμα ΜΒΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ)).

  • 3. Πολύ καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office και Διαχείριση Βάσεων δεδομένων) 4. Πολύ καλή γνώση διαχείρισης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ευχέρεια αποτελεσματικής χρήσης των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και εφαρμογών.

  • 7. Πολύ καλή γνώση των τελευταίων τοπικών και διεθνών εξελίξεων σε ζητήματα που άπτονται του ενδιαφέροντος του Προγράμματος.

10/04/19 12:34

Kενή θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την πρόθεσή του να προσλάβει Ειδικό Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου, με έναρξη απασχόλησης τη Δευτέρα, 13 Μαΐου, 2019. Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, καταξιωμένο ως ένα από τα καλύτερα μεταπτυχιακά προγράμματα...

ΠαιδείαNews ·

Kενή θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Πρόγραμμα ΜΒΑ Πανεπιστημίου Κύπρου

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook