02.07.2020

  • Γίνονται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

  • Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(Ν): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074.

  • Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

  • Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία.

29/03/19 14:53

Κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου

Γίνονται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για μία κενή μόνιμη θέση Ανώτερου Λειτουργού Νοσοκομειακού Εργαστηρίου, Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(Ν): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564,...

υγείαnews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook