25.06.2019

  • Αποτελεί ένα φαινόμενο που εμφανίζεται σε όλες τις ηλικίες, τις κοινωνικές ομάδες και πλαίσια, όπως αυτό της εργασίας (Georgiou & Stavrinides, 2012; Olweus, 1993).

  • *Σχολική Ψυχολόγος Κέντρο Κλινικής Ψυχολογίας και Μελετών Ψυχικής Υγείας Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

  • Τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός ερευνητών ασχολούνται με το θέμα του εργασιακού εκφοβισμού, μελετώντας τόσο τις συνέπειές του όσο και τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτόν (Einarsen, Hoel &Notelaers, 2009).

  • Μελετώντας τα ήδη υπάρχοντα προγράμματα πρόληψης και παρέμβασης στο φαινόμενο τόσο του σχολικού, όσο και του εργασιακού εκφοβισμού, εντοπίζουμε πως ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση του φαινομένου μέσα από την τροποποίηση των συμπεριφορών των θυτών.

12/01/19 09:53

Κατανοώντας τον εργασιακό εκφοβισμό

ΤΗΣ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ* Ο εκφοβισμός αποτελεί μια ευρέως γνωστή έννοια η οποία αναφέρεται στη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση ή μείωση των πιο αδύνατων ατόμων σε μια ομάδα, με βασικά χαρακτηριστικά την ανισορροπία της δύναμης ανάμεσα στο θύτη και το θύμα και το σκοπό...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook