19.01.2022

  • Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση).

  • Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

22/04/19 12:06

Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση 7 θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση επτά (7) θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική Εκπαίδευση). Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν,...

ΠαιδείαNews ·

Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση 7 θέσεων Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook