27.06.2019

  • Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία.

  • Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

10/01/19 12:00

Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση 4 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Χημεία

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία. Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν,...

ΠαιδείαNews ·

Κατάλογος προτεινομένων για την πλήρωση 4 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής για τη Χημεία

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook