25.06.2019

  • Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία.

  • Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

11/01/19 13:00

Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 4 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής, Φυσιογνωστικά/Βιολογία

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η ΄Εκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τα Φυσιογνωστικά/Βιολογία. Τυχόν ενστάσεις...

ΠαιδείαNews ·

Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 4 θέσεων Βοηθού Διευθυντή Μέσης Γενικής, Φυσιογνωστικά/Βιολογία

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook