21.05.2022

  • Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μίας (1)κενήςθέσης Επιθεωρητή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικών Μαθημάτων (Φυσικής Αγωγής).

  • Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης.

08/04/19 15:54

Κατάλογος προτεινομένων για πλήρωση 1 θέσης Επιθεωρητή Δημοτικής Ειδικών Μαθημάτων (Φ. Αγωγής)

Αναρτήθηκαν σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση μίας (1)κενήςθέσης Επιθεωρητή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ειδικών Μαθημάτων (Φυσικής Αγωγής). Τυχόν ενστάσεις πρέπει...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook