19.10.2018

  • Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση: *τριών (3) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία.

  • Τυχόν ενστάσεις πρέπει να υποβληθούν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του σχετικού Νόμου, στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα ανάρτησης

07/12/17 14:59

Κατάλογοι προτεινομένων για την πλήρωση έξι θέσεων Μέσης Γενικής

Αναρτήθηκαν σήμερα Πέμπτη στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, η Έκθεση και ο κατάλογος των προτεινομένων από την αρμόδια Συμβουλευτική Επιτροπή για την πλήρωση: *τριών (3) θέσεων Βοηθού Διευθυντή Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης για τη Χημεία. *μίας (1) θέσης Βοηθού...

ΠαιδείαNews ·

Κατάλογοι προτεινομένων για την πλήρωση έξι θέσεων Μέσης Γενικής

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook