22.02.2020

  • Ένα συνοπτικό ρεύμα παρουσιάστηκε στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, ο διαφωτισμός.

  • Ένα ρεύμα το οποίο επρόκειτο να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της Ευρώπης, αν και σε πρώτη φάση δεν έγινε κατανοητό πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζε το επόμενο διάστημα.

  • Προσεγγίζει τη σχέση του διαφωτισμού με τη θρησκεία, την ιστορία, τη φιλοσοφία,καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ο διαφωτισμός βελτίωσε τη ζωή του ανθρώπου.

  • Πρόκειται για ένα βιβλίο που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα καθώς μας παρέχει αρκετά χρήσιμες πληροφορίες για ένα σημαντικό θέμα.

09/06/19 22:00

John Robertson Διαφωτισμός, μια συνοπτική εισαγωγή Εκδόσεις Επίκεντρο

Ένα συνοπτικό ρεύμα παρουσιάστηκε στα τέλη του 18ου και στις αρχές του 19ου αιώνα, ο διαφωτισμός. Ένα ρεύμα το οποίο επρόκειτο να αλλάξει σε μεγάλο βαθμό την εικόνα της Ευρώπης, αν και σε πρώτη φάση δεν έγινε κατανοητό πόσο σημαντικό ρόλο θα έπαιζε το επόμενο διάστημα. Σε...

akamas.wordpress.com ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook