16.07.2020

  • Εξόν από τα 42,561 δισ. ευρώ που μετάγγισε το κράτος, το υπόλοιπο κόστος καλύφθηκε από τα 23,164 δισ.που αντλήθηκαν από το τραπεζικό Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.

  • Αυτά τα ποσά δεν ενσωματώνουν τους τόκους και τις προμήθειες που αποκτήθηκαν, ή πληρώθηκαν, ούτε και τις συμπληρωματικές δαπάνες, ενημερώνει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα της Ισπανίας.

  • Ένα από αυτά ήταν η σύσταση του Ταμείου Εξαγοράς Τραπεζικών Μετοχών, που ρευστοποιήθηκε το 2012 με ένα κέρδος 650 εκατ.ευρώ για το ισπανικό κράτος, από τους εισπραχθέντες τόκους.

  • Όμως το πραγματικό κόστος της κρίσης θα διαπιστωθεί όταν το κράτος αποφασίσει να πωλήσει όλες τις μετοχές της διασωθείσας τράπεζας Bankia που διακρατεί.

21/11/19 11:09

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

Ισπανία: 62,7 δις το κόστος διάσωσης των τραπεζών

Αυτή η εκτίμηση είναι κατά 1,376 δισ. υψηλότερη (ένα 2,13%) από τον προηγούμενο υπολογισμό και η προς τα άνω αναθεώρηση οφείλεται στο μεγαλύτερο κόστος της διαδικασίας για τη διάσωση που προκάλεσαν τα άσχημα αποτελέσματα της CAM (που σήμερα ανήκει στην τράπεζα Sabadell)...

rikNews ·

Ισπανία: 62,7 δις το κόστος διάσωσης των τραπεζών

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook