17.01.2022

  • Ακολούθως αφού δηλώνει πως θα ήταν ορθότερο να προηγείτο ενημέρωση της Επιστημονικής Επιτροπής προσθέτει πως το ΤΔ όφειλε να διαβουλευτεί μαζί του πριν την προώθηση οποιωνδήποτε ενεργειών.

  • Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι πραγματοποιήθηκαν, εκ των υστέρων, συσκέψεις για να αποφασιστούν οι δράσεις για την προστασία μιας ιδιαίτερα ευαίσθητης προστατευόμενης περιοχής που αποτελεί χώρο ωοτοκίας των θαλάσσιων χελώνων, συνεχίζει.

  • Αναφέρει τέλος πως διαφάνηκε, δεν είχε καταρτιστεί πρόγραμμα διαδικασιών/εργασιών που να αφορούσαν στην εκρίζωση και κάψιμο των ακακιών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η βέλτιστη αποτελεσματικότητα των πιο πάνω ενεργειών.

24/07/19 11:53

Εισηγήσεις Γ.Ε. για το κρατικό δάσος "Μαυραλή"

Περαιτέρω η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημαίνει ότι η απομάκρυνση των υπολειμμάτων αυτών θα πρέπει να γίνει με ορθό σχεδιασμό και στην κατάλληλη χρονική εποχή, ώστε να μην επηρεαστεί αρνητικά η ωοτοκία και η εκκόλαψη της χελώνας Caretta-caretta. Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέρει...

rikNews ·

Εισηγήσεις Γ.Ε. για το κρατικό δάσος "Μαυραλή"

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook