15.07.2020

  • Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδεύσουν για οποιοδήποτε εξαιρετικό λόγο στο εξωτερικό ενθαρρύνονται όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.oikade.gov.cy για εγγραφή στο σύστημα εθελοντικής εγγραφής στοιχείων Κυπρίων πολιτών ΟΙΚΑΔΕ.

  • Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

  • Όλα τα άτομα που καταφθάνουν από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους, θα τίθενται υποχρεωτικά υπό περιορισμό (καραντίνα) για 14 μέρες, σε χώρους φιλοξενίας που θα καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

  • Για ερωτήσεις που δεν είναι επείγουσας φύσεως, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας μέσω του κεντρικού τηλ +357 22-651000.

16/03/20 11:11

ΥΠΕΞ:Ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή εντελώς των ταξιδιών στο εξωτερικό

Στην οδηγία, οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται προσωρινά ή διαμένουν εκτός Κύπρου, προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης για τις εξελίξεις όσον αφορά τον COVID-19, να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες...

rikNews ·

ΥΠΕΞ:Ταξιδιωτική οδηγία για αποφυγή εντελώς των ταξιδιών στο εξωτερικό

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook