23.08.2019

  • Γ. Αξιολόγηση Αιτήματος: Το αίτημα που θα υποβληθεί στο Υπουργείο Υγείας θα αξιολογηθεί, όπως κριθεί αναγκαίο από το Υπουργείο Υγείας.

  • Δ. Χρονοδιάγραμμα: Τα αιτήματα θα πρέπει να υποβάλλονται στο Υπουργείο Υγείας σε εύλογο χρονικό διάστημα καιόχι αργότερα από την Τετάρτη 15 Μαΐου 2019,ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση των διαδικασιών που απαιτούνται.

  • 3) Ελεγμένοι λογαριασμοί για το προηγούμενο έτος από εγκεκριμένο ελεγκτή, συμπεριλαμβανομένης αναλυτικής κατάστασης ταμειακής ροής του προηγούμενου έτους (όπου εφαρμόζεται).

15/04/19 16:03

Υπ. Υγείας: Έγγραφο Διαδικασίας για Έκδοση Επίσημης Εθνικής Επιστολής Διορισμού

To Υπουργείο Υγείας ανακοινώνει την εφαρμογή πιλοτικής διαδικασίας για την έκδοση Επίσης Εθνικής Επιστολής Διορισμού που θα συνοδεύει την υποβολή αίτησης συμμετοχής σε Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ως συνεργαζόμενο μέλος (μη πλήρες μέλος) υπό το καθεστώς Συνεργαζόμενου Εθνικού...

υγείαnews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook