07.07.2020

  • Το Ινστιτούτο Κύπρου (www.cyi.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για τη θέση (1) του Επικεφαλής του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών.

  • Επίσης εκπροσωπεί την Σχολή Μεταπτυχιακών Σπουδών σε διάφορες εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες και διασφαλίζει την ομαλή συνεργασία με διάφορους φορείς και άλλους εταίρους.

  • Τα καθήκοντα του ατόμου περιλαμβάνουν τη διαχείριση της λειτουργείας της Σχολής, του προϋπολογισμού και των οικονομικών δραστηριοτήτων της, καθώς επίσης και την επίβλεψη του γραμματειακού προσωπικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές και τους καθηγητές.

  • Παράλληλα, θα συντονίζει την επέκταση του χαρτοφυλακίου εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών για την ομαλή λειτουργία της Σχολής.

28/03/19 16:08

Ινστιτούτο Κύπρου: Κενή Θέση Επικεφαλής του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών

Το Ινστιτούτο Κύπρου (www.cyi.ac.cy) δέχεται αιτήσεις για τη θέση (1) του Επικεφαλής του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών. Το άτομο που θα επιλεγεί θα αναφέρεται κατευθείαν στον Κοσμήτορα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών. Τα καθήκοντα του ατόμου περιλαμβάνουν τη διαχείριση...

ΠαιδείαNews ·

Ινστιτούτο Κύπρου: Κενή Θέση Επικεφαλής του Γραφείου Μεταπτυχιακών Σπουδών

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook