20.06.2019

  • Σημαντική είναι επίσης η ενεργειακή ασφάλεια των κρατών μελών της Ένωσης και για το σκοπό αυτό, προωθούμε την ανάπτυξη των αποθεμάτων Φυσικού Αερίου καθώς και των αναγκαίων υποδομών στην Ανατολική Μεσόγειο, κατέληξε ο κ. Χειμώνας.

  • Η νέα Στρατηγική θα πρέπει να δώσει έμφαση στην κοινωνικο-οικονομική πτυχή και ο Ευρωπαίος καταναλωτής δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί με αυξημένο κόστος ενέργειας, τόνισε ο κ. Χειμώνας.

  • Κατά το γεύμα εργασίας, συζητήθηκε η εξωτερική διάσταση της ενεργειακής πολιτικής και ειδικότερα οι προτεραιότητες της Ένωσης σε σχέση με την ενεργειακή ασφάλεια και τη μείωση των ανθρακούχων εκπομπών.

  • Ο κ. Χειμώνας ανέδειξε την ανάγκη να προωθηθεί η καθαρή ενέργεια των νησιών, τα οποία μπορούν, εάν έχουν τα απαραίτητα μέσα, να καταστούν πρωτοπόροι στην καθαρή ενέργεια.

19/12/18 22:02

Η Στρατηγική της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο Συμβούλιο Ενέργειας

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το έτος 2050. Ο κ. Χειμώνας σημείωσε ότι η νέα αυτή Στρατηγική θα πρέπει να συνάδει με την Συμφωνία των Παρισίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής,...

rikNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook