19.11.2019

  • Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η απόφαση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υποβάθμιση του αξιόχρεου της τουρκικής Κυβέρνησης και της μείωσης του ανώτατου ορίου αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων της χώρας σε ξένο νόμισμα.

  • Ωστόσο, τονίζουν οι Moody’s, οι εταιρείες αυτές έχουν σημαντική έκθεση, στο πολιτικό, νομικό, φορολογικό και κανονιστικό περιβάλλον της Τουρκίας.

  • Προσθέτει ότι οι περισσότερες από τις έντεκα εταιρείες συνεχίζουν να διατηρούν συνετές οικονομικές πολιτικές, υγιείς ισολογισμούς και ισχυρά επιχειρησιακά προφίλ που περιλαμβάνουν έσοδα σε ξένο νόμισμα.

  • Ένα εικοσιτετράωρο νωρίτερα, ο Οίκος προχώρησε στην υποβάθμιση 18 τουρκικών τραπεζών.

20/06/19 10:10

Οι Moody's υποβάθμισαν 11 τουρκικές εταιρείες

Σύμφωνα με τον αμερικανικό οίκο, η απόφαση είναι άμεσα συνδεδεμένη με την υποβάθμιση του αξιόχρεου της τουρκικής Κυβέρνησης και της μείωσης του ανώτατου ορίου αξιολόγησης των κρατικών ομολόγων της χώρας σε ξένο νόμισμα. Προσθέτει ότι οι περισσότερες από τις  έντεκα εταιρείες...

rikNews ·

Οι Moody's υποβάθμισαν 11 τουρκικές εταιρείες

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook