24.01.2021

    Ακόμη η Κομισιόν δημοσίευσε επίσης τη γνωμοδότησή της για την οικονομία της Κύπρου, στο πλαίσιο του μηχανισμού προειδοποίησης του Συμβουλίου και δημοσίευσε έκθεση παρακολούθησης για τη χώρα μετά το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τον κυπριακό προϋπολογισμό, η Κομισιόν είναι της γνώμης ότι το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κύπρου είναι συνολικά σύμφωνο με τη σύσταση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2020. Τα περισσότερα από τα μέτρα που εκτίθενται στο προσχέδιο της Κύπρου "στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα σε υπόβαθρο σημαντικής αβεβαιότητας". "Η Κύπρος καλείται να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να τα προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες σε μεταβαλλόμενες συνθήκες", προτείνει η Κομισιόν. Επιπλέον, η Κομισιόν προβλέπει αύξηση του πραγματικού...
18/11/20 15:19

Η Κομισιόν υιοθέτησε το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κύπρου

Ακόμη η Κομισιόν δημοσίευσε επίσης τη γνωμοδότησή της για την οικονομία της Κύπρου, στο πλαίσιο του μηχανισμού προειδοποίησης του Συμβουλίου και δημοσίευσε έκθεση παρακολούθησης για τη χώρα μετά το πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με τον κυπριακό προϋπολογισμό, η...

rikNews ·

Η Κομισιόν υιοθέτησε το προσχέδιο προϋπολογισμού της Κύπρου

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook