19.02.2019

  • 2.Η Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας καλείται όπως ενημερώσει σχετικά τους/τιςεκπαιδευτικούς της,ώστε να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο όπου υπάρχουνπληροφορίες σχετικά με τα αποδεκτά τεκμήρια γνώσης της γαλλικής γλώσσας τηςΕπιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.

  • 4.Ως εκ τούτου,παρακαλείστε όπως αποστείλετε το συνημμένο έντυπο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον κ.Παναγίδη Παναγιώτη(Λειτουργό Γραφείου ΔιευθυντήΔημοτικής Εκπαίδευσης)στοppanagidis@schools.ac.cyμέχρι τις14/12/2018.

  • 3.Εξετάζεται επίσης η περίπτωση το ΥΠΠ να αναλάβει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης ώστε να είναι θέση να διδάξουν το μάθημα.

  • :ΓΕΔΕ:Π.Λ.Ε.Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας:ΟΕΔΕ:ΠΟΕΔ

06/12/18 11:55

Η εγκύκλιος για τη Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

Διευθυντές/Διευθύντριες Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων Θέμα:Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού ΣχολείουΑναφορικά με το πιο πάνω θέμα,πληροφορείστε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού(ΥΠΠ)εξετάζει το ενδεχόμενο ένταξης της διδασκαλίας της γαλλικής...

ΠαιδείαNews ·

Η εγκύκλιος για τη Διδασκαλία Γαλλικής Γλώσσας στην Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook