07.08.2020

  • Αυτό το σχετικά ισχυρότερο όφελος από τη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων ισχύει και τα πολύ μικρά δάνεια σε εταιρείες χωρών της Ευρωζώνης που επηρεάσθηκαν περισσότερο από την κρίση.

  • Αυτό επιβεβαιώνεται από στοιχεία της έρευνας τραπεζικού δανεισμού στην Ευρωζώνη, που δείχνουν ότι οι συνθήκες προσφοράς πιστώσεων είναι ευνοϊκές σε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης, σημειώνει ο Ντράγκι στην απαντητική επιστολή του.

  • Όσον αφορά τις χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά στο σύνολο της Ευρωζώνης, ο πρόεδρος της ΕΚΤ σημειώνει ότι ανέκαμψαν ισχυρά μετά τη θέσπιση των μη τυπικών μέτρων νομισματικής πολιτικής.

  • Στο σημερινό περιβάλλον, ωστόσο, αυτή η ετερογένεια φαίνεται να σχετίζεται με διαφορές μεταξύ των χωρών στη ζήτηση δανείων παρά σε επίμονους περιορισμούς στην προσφορά.

18/06/19 19:59

Οι χρηματοδοτικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί σημαντικά

«Χάρη στον θετικό αντίκτυπο από το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (APP), σημαντικές βελτιώσεις στις χρηματοδοτικές συνθήκες σημειώθηκαν και σε χώρες, τα ομόλογα των οποίων δεν ήταν επιλέξιμα στο πλαίσιο του προγράμματος», σημειώνει ο Ντράγκι στην επιστολή, προσθέτοντας: «Σχετικά,...

rikNews ·

Οι χρηματοδοτικές συνθήκες στην Ελλάδα έχουν βελτιωθεί σημαντικά

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook