30.09.2020

  • Ένα πολύ σημαντικό θέμα διερευνά στη μελέτη αυτή ο συγγραφέας, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκαν τα έθνη στην Ευρώπη.

  • Αφού ξεκινά με τον χωρισμό της Ευρώπης σε ανατολική και δυτική, με έναν ενδιάμεσο χώρο της κεντρικής Ευρώπης, μελετά τους οικονομικούς, θρησκευτικούς και πολιτικούς που συνετέλεσαν στη δημιουργία των εθνών.

  • Μελετά το ρόλο που έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν τα έθνη στη σύγχρονη Ευρώπη και το μέλλον τους σε μια κοινωνία πολυπολιτισμική.

09/08/20 10:44

Guy Hermet Ιστορία των εθνών και του εθνικισμού στην Ευρώπη Εκδόσεις Πεδίο

Ένα πολύ σημαντικό θέμα διερευνά στη μελέτη αυτή ο συγγραφέας, τον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκαν τα έθνη στην Ευρώπη. Αφού ξεκινά με τον χωρισμό της Ευρώπης σε ανατολική και δυτική, με έναν ενδιάμεσο χώρο της κεντρικής Ευρώπης, μελετά τους οικονομικούς, θρησκευτικούς και...

akamas.wordpress.com ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook