14.07.2020

  • Σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης τα παιδιά αυτά θα πρέπει το συντομότερο να αποκτήσουν τις ενδεδειγμένες άδειες παραμονής τους στη Δημοκρατία.

  • Τα πρόσωπα αυτά καλούνται όπως αποτείνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας για την έκδοση αδειών διαμονής/βεβαιώσεων εγγραφής ή για να προβούν σε διαδικασίες λήψης της Κυπριακής Υπηκοότητας αναλόγως με την κάθε περίπτωση.

  • Ως εκ τούτου, ο Οργανισμός θα ζητήσει σε σύντομο χρονικό διάστημα την υποβολή της Άδειας Διαμονής τους στη Δημοκρατία προς απόδειξη του δικαιώματος τους σε υπηρεσίες υγείας στα πλαίσια του ΓεΣΥ.

  • Τέλος, πρόσωπα με ληγμένες άδειες διαμονής, μέχρι 9 μήνες, και για τα οποία εκκρεμεί η ανανέωση της άδειας διαμονής τους, μπορούν επίσης να υποβάλουν αιτήματα εγγραφής στο ΓεΣΥ.

26/07/19 15:20

ΓεΣυ: Νέες ρυθμίσεις διευρύνουν τον κατάλογο των δικαιούχων

Ανακοίνωση από τον Οργανισμό Ασφάλιση Υγείας αναφέρει ότι «ολοκληρώθηκε η ρύθμιση αριθμού θεμάτων, που αφορούν στην εγγραφή δικαιούχων προσώπων στο ΓεΣΥ και με βάση τις ρυθμίσεις αυτές, πρόσωπα που εμπίπτουν σε σειρά κατηγοριών μπορούν να προχωρήσουν με τη διαδικασία εγγραφής...

rikNews ·

ΓεΣυ: Νέες ρυθμίσεις διευρύνουν τον κατάλογο των δικαιούχων

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook