25.06.2019

  • Πέραν αυτής της γενικής τοποθέτησης δεν θα προχωρήσω γιατί το συμβούλιο των Διευθυντών και το σώμα των Διευθυντών θα πρέπει να συνέλθει για τις δικές του απόψεις, εισηγήσεις και τοποθέτηση το τέλος.

  • Για αυτό το λόγο θα πρέπει να ακολουθήσει διάλογος και συζήτηση σε επίμαχα σημεία, να δοθούν οι αναγκαίες διευκρινήσεις, να γίνουν εισηγήσεις και εκεί που υπάρχει η ανάγκη να γίνουν και αλλαγές.

  • Η επιτροπή σύμφωνα με τους όρους εντολής της και αφού άκουσε σε πρώτο στάδιο, τις θέσεις και τις απόψεις όλων των εμπλεκόμενων και στηριζόμενη στις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής επιστήμης, κατέληξε σε ένα σχέδιο-πρόταση.

  • Αρκετοί από αυτούς τους προβληματισμούς είχαν γίνει και εντός της ίδιας της επιτροπής και μπορεί η πρόεδρος της επιτροπής αλλά και τα μέλη εάν τους ζητηθεί, να δώσουν περαιτέρω διευκρινήσεις.

30/12/18 19:00

Γενικά επί της πρότασης για το νέο σχέδιο αξιολόγησης του μαθητή/τριας

ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΙΩΣΗΦΙΔΗ* Στις 18 Δεκεμβρίου 2018 παρουσιάστηκε στους φορείς της Εκπαίδευσης (Εκπαιδευτικές Οργανώσεις, Γονείς, ΠΣΕΜ και Παιδοβουλή) η πρόταση για το νέο σχέδιο αξιολόγησης του μαθητή/τριας και μερικές μέρες αργότερα το πλήρες κείμενο του σχεδίου αναρτήθηκε...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook