21.05.2022

    Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου του Φορέα, έχουν θεσπιστεί κριτήρια στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών (ESG), σύμφωνα με τον Νόμο αλλά και στη βάση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου και της διαδικασίας της Μπολόνια, κρίνεται σκόπιμο όπως όλα τα προγράμματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία αξιολογηθούν και πιστοποιηθούν στη βάση των ίδιων κριτηρίων που διασφαλίζουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
16/04/19 19:31

Φορέας: Χρονοδιαγράμματα Επαναξιολογήσεων (2)

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι από την ημερομηνία διορισμού του Συμβουλίου του Φορέα, έχουν θεσπιστεί κριτήρια στη βάση των Ευρωπαϊκών Προτύπων και Κατευθυντήριων Γραμμών (ESG), σύμφωνα με τον Νόμο αλλά και στη βάση των Ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών του Ενιαίου Ευρωπαϊκού...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook