02.06.2020

  • Το Ανώτατο Δικαστήριο:- Δικηγόρος τοποθετήθηκε ότι Δικαστές του, τα παιδιά των οποίων εργοδοτούνται από Δικηγορικό γραφείο, επηρεάζονται από αυτό κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

  • Διετέλεσε και ο ίδιος Δικαστής, συνάδελφος με τους Δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου για πάνω από δύο δεκαετίας.

  • Ποίος ευθύνεται; ΟΛΟΙ οι συντελεστές της, άλλοι σε λιγότερο και άλλοι σε μεγαλύτερο βαθμό.

  • Ο Γενικός Εισαγγελέας:- Ο Δικηγόρος, ο οποίος προέβει στον ανωτέρω ισχυρισμό, είναι αδελφός του.

06/03/19 23:48

Φανήκαμε όλοι κατώτεροι των περιστάσεων-Θύμα, ο Θεσμός της Δικαιοσύνης

Το 2018 τέλειωσε  με το χειρότερο τρόπο για τον θεσμό της Δικαιοσύνης. Ο μοναδικός Θεσμός ο οποίος δεν τελούσε υπό αμφισβήτηση μέσα στη Κοινωνία ή τουλάχιστο το «μικρόβιο» της αμφισβήτησης τον είχε επηρεάσει σε πολύ λιγότερο βαθμό από όλους τους άλλους θεσμούς, «δέχθηκε...

Reporter ·

Φανήκαμε όλοι κατώτεροι των περιστάσεων-Θύμα, ο Θεσμός της Δικαιοσύνης

Reporter

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook