30.10.2020

  • Στην Κύπρο το ποσοστό βρίσκεται είναι 68.9% για τους εκτός ΕΕ, 81,3% για τους εντός ΕΕ και 75,8% στο σύνολο του πληθυσμού.

  • Σε 31 περιφέρειες (από τις 171 με αξιόπιστα δεδομένα), λιγότεροι από τους μισούς πολίτες εκτός ΕΕ βρίσκονταν σε απασχόληση.

08/07/20 11:55

Eurostat: Στο 68.9% το ποσοστό απασχόλησης των αλλοδαπών στην Κύπρο

Το 2019, τα ποσοστά απασχόλησης για αλλοδαπούς πολίτες (εκτός ΕΕ) ήταν γενικά χαμηλότερα από ό, τι για τους πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ και τους υπηκόους στην πλειονότητα των περιφερειών της ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάζει σήμερα η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία...

rikNews ·

Eurostat: Στο 68.9% το ποσοστό απασχόλησης των αλλοδαπών στην Κύπρο

rikNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook