19.08.2019

    Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί όλους τους υποψήφιους Καθηγητές Μαθηματικών, που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Μαθηματικών, και που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019, στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Πύργου, προσωρινά, ως αντικαταστάτες εκπαιδευτικών που απουσιάζουν από τα καθήκοντά τους για διάφορους λόγους (π.χ. άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας κτλ.) να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Γραφείο της Επιτροπής, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 11 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 10.00π.μ. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ09, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy, από τη διασύνδεση «Έντυπα». Οι αιτητές θα πρέπει απαραίτητα, μέχρι την πιο πάνω προθεσμία να υποβάλουν στο Γραφείο της Επιτροπής, σε πρωτότυπο ή πιστοποιημένο109 αντίγραφο,...
06/02/19 14:30

Αιτήσεις από υποψήφιους Καθηγ. Μαθηματικών για διορισμό αντικαταστάτη στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κ. Πύργου

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας καλεί όλους τους υποψήφιους Καθηγητές Μαθηματικών, που περιλαμβάνονται στον πίνακα διοριστέων Καθηγητών Μαθηματικών, και που ενδιαφέρονται να εργαστούν κατά το σχολικό έτος 2018-2019, στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κάτω Πύργου, προσωρινά, ως αντικαταστάτες...

ΠαιδείαNews ·

Αιτήσεις από υποψήφιους Καθηγ. Μαθηματικών για διορισμό αντικαταστάτη στο Γυμνάσιο-Λύκειο Κ. Πύργου

ΠαιδείαNews

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook