19.01.2022

  • Όλες οι δηλωθείσες περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Λετονία, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα, τη Ρουμανία και τη Σλοβενία είχαν ποιότητα τουλάχιστον επαρκή το 2018.

  • Συγκεκριμένα στην Κύπρο ελέγχθηκαν 113 περιοχές και ελήφθησαν 1007 δείγματα νερού.

  • Κατά την Κομισιόν, αυτή η μικρή πτώση οφείλεται κυρίως στο άνοιγμα νέων περιοχών κολύμβησης για τις οποίες δεν είναι ακόμη διαθέσιμο το σύνολο δεδομένων τεσσάρων κολυμβητικών περιόδων που απαιτούνται για τον χαρακτηρισμό βάσει της οδηγίας.

  • Το ποσοστό των κολυμβητικών περιοχών που πληρούν τα πλέον αυστηρά πρότυπα εξαιρετικής ποιότητας αυξήθηκε ελαφρά από 85,0 % το 2017 σε 85,1 % το προηγούμενο έτος.

06/06/19 23:18

Ετήσια έκθεση για τα κολυμβητικά ύδατα: Εξαιρετικής ποιότητας το 99,1% στην Κύπρο

Στο σύνολο της ΕΕ λίγο περισσότερο από το 85 % των περιοχών κολύμβησης που αποτέλεσαν αντικείμενο παρακολούθησης. Αναλυτικά: Σε τέσσερις χώρες διαπιστώθηκε ότι το 95 % ή περισσότερο των περιοχών κολύμβησης διαθέτουν νερό εξαιρετικής ποιότητας: στην Κύπρο (99,1 % του συνόλου...

rikNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook