28.06.2022

  • Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η υγεία των εργαζομένων να φθίνει και ταυτόχρονα να πλήττονται τόσο οι εργασιακές όσο και οι προσωπικές σχέσεις τους (Kushlev & Dunn, 2014).

  • Είναι αλήθεια πως αρχικά η χρήση του επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλων μέσων επικοινωνίας (viber, messenger), έχει βοηθήσει στην επίλυση κάποιων οργανωσιακών προβλημάτων (π.χ.εύκολη ανταλλαγή αρχείων και ασύγχρονη εργασία) που υπήρχαν στο παρελθόν.

  • Ωστόσο, με την συνεχώς αυξανόμενη χρήση τους, μεγαλώνει συνεχώς και ο όγκος των εισερχομένων μηνυμάτων που καλείται ο κάθε χρήστης να διαχειριστεί με αποτέλεσμα κάποιες φορές να γίνεται υπερβολικά δύσκολο, έως αδύνατο να ελεγχθεί.

  • Ενώ λοιπόν εικονικά πια ευνοεί τόσο την οργανωσιακή παραγωγικότητα όσο και την αποδοτικότητα του οργανισμού, ωστόσο, όπως γράφει και η έρευνα των Sumecki et al.

30/03/19 23:11

Εσωτερική Επικοινωνία Οργανισμών SOS

ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ* Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί, ότι ένα μεγάλο μέρος των εργαζομένων βιώνει προβλήματα που αφορούν την επικοινωνία ή ακόμα και τη δημιουργία έντονου στρες, τα οποία  προκαλούνται από τη χρήση του επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook