31.05.2020

  • § Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας § Αύξηση ΑΕΠ και εσόδων του κράτους § Μείωση των ΜΕΧ επιχειρήσεων Τα προγράμματα πολιτογράφησης επενδυτών αποτελούν σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  • Η Κύπρος υιοθέτησε το δικό της Πρόγραμμα τον Μάιο του 2013, όταν βρέθηκε στη δίνη της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης και ενώπιον της αδήριτης ανάγκης για προσέλκυση ξένων επενδύσεων.

  • Έτσι, ενώ το Πρόγραμμα του 2013 επέτρεπε επενδύσεις σε τραπεζικές καταθέσεις ή αγορά κυβερνητικών ομολόγων, στο Πρόγραμμα του 2016, μετά την έξοδο της Κύπρου από το μνημόνιο, οι συγκεκριμένες πρόνοιες καταργήθηκαν.

  • Συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην ενίσχυση συγκεκριμένων τομέων οικονομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην προσέλκυση κεφαλαίων σε περιόδους περιορισμένης ρευστότητας.

24/03/19 17:42

Εργαλείο ανάπτυξης οι πολιτογραφήσεις

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ § Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας § Αύξηση ΑΕΠ και εσόδων του κράτους § Μείωση των ΜΕΧ επιχειρήσεων Τα προγράμματα πολιτογράφησης επενδυτών αποτελούν σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης σε αρκετές χώρες της...

sigmalive cyprus ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook