31.05.2020

  • Όπως δείχνουν και τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο κατασκευαστικός τομέας είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της Κυπριακής οικονομίας.

  • Η συμβολή του Προγράμματος Πολιτογράφησης Πολύ σημαντικό ρόλο στην συνεχιζόμενη ανάκαμψη της οικοδομικής βιομηχανίας διαδραματίζει το Πρόγραμμα Πολιτογράφησης Επενδυτών.

  • * Αναπληρωτής Καθηγητής και Διευθυντής Τμήματος Real Estate του Πανεπιστημίου Νεάπολις

  • Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται και η ομαλή συνέχιση του Προγράμματος, τυχόν διακοπή του οποίου, θα είχε κατά πάσα πιθανότητα πολύ αρνητική επίδραση στον κατασκευαστικό τομέα και κατ’ επέκταση και στη Κυπριακή οικονομία.

06/06/19 23:18

Επωφελείται το σύνολο της οικονομίας από την ανάπτυξη της αγοράς ακινήτων

Η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη αναμένεται ότι θα κρατήσει την αγορά ακινήτων στην ανοδική της πορεία η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη και με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα. Ήδη οι πρώτοι πέντε μήνες του 2019 επιβεβαιώνουν την συνεχιζόμενη αύξηση της...

rikNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook