22.02.2020

  • Για τα παιδιά οικογενειών που λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), η σίτιση επιχορηγείται με κατ' αποκοπή ποσό.

  • - Τα παιδιά, θα πρέπει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα σίτισης, το οποίο εφαρμόζεται με ευθύνη του Συνδέσμου Γονέων του κάθε Σχολείου, τα δε έξοδα της σίτισης αναλαμβάνουν οι ίδιοι οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών.

  • Υπενθυμίζεται ότι, για να λειτουργήσει ένα Ολοήμερο Σχολείο, θα πρέπει να πληροί το κριτήριο του ελάχιστου αριθμού παιδιών, όπως παρουσιάζεται πιο κάτω: - Δημοτικά Σχολεία μέχρι 60 παιδιά: Να έχουν εγγραφεί τουλάχιστον 16 παιδιά.

  • ρίστος Χατζηαθανασίου Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Κοιν.: - Γ.Ε.Δ.Ε. - Π.Λ.

03/04/19 18:07

Επιβεβαιώσεις Εγγραφών Παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα (ΠΟΝ /ΠΟΔΣ /ΠΟΕΣ), για 2019 - 2020

Διευθυντές/ Διευθύντριες Προαιρετικών Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων Θέμα: Επιβεβαιώσεις Εγγραφών Παιδιών στα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία (ΠΟΝ /ΠΟΔΣ /ΠΟΕΣ), για τη σχολική χρονιά 2019 - 2020 Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, πληροφορείστε ότι...

ΠαιδείαNews ·

Σχετικά Θέματα

×
Ακολουθήστε το Palo στο Facebook